FAQ 10. Vest
-Hvor mange elever er der i klasserne?
Det kan variere fra årgang til årgang, men de sidste par år har vi haft ca. 20-25 i klasserne
 
-Får eleverne (mange) lektier for?
Ikke nødvendigvis. I en del af timerne vil eleverne kunne nå at lave tingene i skolen. Der vil dog løbende være afleveringer og især i matematik er det vigtigt at eleverne øver sig hjemme for at holde/forbedre deres faglige niveau. Det vil være forskelligt fra elev til elev og fra hold til hold.
 
- Hvordan er elevsammensætningen? 
Vores elever kommer fra hele København.
 
- Har I niveaudelt undervisning?
Nej, vores erfaringer fortæller os at det skaber en god tryghed for eleverne at være på samme hold og være sammen med en ’stamklasse’ i så mange timer som muligt. Det gør også at man som lærer kan skabe en bedre relation til den enkelte elev.
 
-Hvor mange bliver uddannelsesparate?
En ret stor del. 90% af vores elever, der dimitterede i juni 2017 var i gang med en uddannelse i september 2017. Af dem gik 28% på en erhvervsuddannelse og 62% på en gymnasial uddannelse.
 
- Hvor mange timer har eleverne om ugen?
28 lektioner om ugen som minimum. Vælger man tilbudsfag som enten fysik/kemi, tysk eller fransk vil det komme oveni.
 
-Kommer man på studietur og hvad koster det?
Ja, vi har en studietur hvert år og egenbetalingen er ca. på 2500 kr.
 
- Kan man komme på besøg?
Ja. kontakt os på jean6273@undervisning.kk.dk,  hvis vi skal aftale et møde.
 
- Hvad tid møder man typisk?
Vi har enkelte timer, der starter klokken 8.00, men de fleste af ugens dage begynder vores lektioner klokken 9.00 eller 10.00 medmindre man har tilbudsfag.
 
- Er der mulighed for lektiecafe/ekstraundervisning i fx dansk og matematik?
Nej, ikke skemalagt, men vi har et tæt samarbejde med Ungdomsskolens fritidsundervisning. Hvis vi har mange elever med samme behov for ekstraundervisning, så er der tit mulighed for at oprette nogle hold plus at man fra 2018/2019 kan vælge en ekstra fagpakke i matematik.